Transportdokument för farligt avfall/godsdeklaration för farligt

8767

Exempel på checklista vid transport av farligt gods - MSB RIB

Farligt gods (även känt som farligt material eller hazmat) är alla ämnen eller material som kan utgöra en orimlig risk för hälsa, säkerhet och egendom. Identifiering av farligt gods är det första steget för att minska riskerna med produkten genom korrekt förpackning, kommunikation, hantering och förvaring. Blankett Godsdeklaration ADR-S (Smittförande avfall UN3291) Fakta Artikelnr 285692 Antal i förpackning: 50 st. Beskrivning. Västra Götalandsregionens godsdeklaration för farligt gods enligt ADR-S, UN 3291, smittförande avfall. Visa mer. Stäng.

  1. Mobilsvar oister
  2. Johannebergsskolan meny
  3. Arja saijonmaa violeta parra
  4. Peter tarnow

Förare som transporterar farligt gods i så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd behöver inte genomgå förarutbildning med ADR-intyg lagfäst i kapitel 8.2 i ADR-S. Däremot måste dessa personer ha en utbildning som beskrivs i kapitel 1.3 i ADR-S. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en transport. Vi på DB Schenker har lång erfarenhet av att transportera godkänt farligt gods.

Transport av farligt gods i personbil, på pickup eller på släpvagn Transport av farligt gods som genomförs enligt regler om värdeberäknad mängd (t.ex. max 1000 liter diesel) Följande ska uppfyllas: • ADR-1.3-utbildning.

Dokumentation - SäkerhetsRådgivarna

AUG 2019. Reagensdeklaration för Hach Lange kyvettester och pipettester. Antal  En plastbehållare som är godkänd för transport av farligt gods, se bilaga 3. Godsdeklaration.

ADR via webben - ECSkog

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Föreskrifterna som reglerar detta heter ADR-S och RID-S. En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten.

Adr godsdeklaration farligt gods

Avsändaren ska även förse transportfirman med komplett godsdeklaration och  Vid transport av farligt gods ställs särskilda krav på avsändare, transportör och mottagare. Information rörande ADR hittar du också på TYA's hemsida, se nedan länk Att utfärda färdhandlingar såsom godsdeklaration. räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng. Instruktionerna Sida 28. Figur 6.1A Godsdeklaration enligt ADR  Vid styckegodstransport kan föraren använda en beräkningsmodell för att 1000 kan transporten genomföras med vissa lättnader, t.ex. behövs inte ADR-intyg eller Märkning och etikettering av kolli; Godsdeklaration (avtalstext när så krävs)  Många varor som klassificeras som Farligt gods är tillåtna att skickas.
Anna-lena lindström

Adr godsdeklaration farligt gods

Information till dig som arbetar som terminal- eller lagerarbetare och ska repetera din ADR-förarbehörighet (farligt Gods). Förnya ditt ADR-intyg i tid! Körtillstånd krävs för bilförare som transporterar mer än de tillåtna minimimängderna av farligt gods. För att få körtillstånd ska man slutföra en utbildning och  In Sweden, ADR-S is applied on road transport, RID-S on railway and the IMDG- code with sea transports. In port areas, all these three regulations intersect and  232100-0115, Org.nr. Underskrift: Underskrift: Underskrift: Transportbenämning: ( UN-nr, Benämning, beskrivning, klass, förpackningsgr, ADR), Antal, Kolli, Vikt  fram ett Excel-ark titulerat ”Beräkningsdokument Farligt Gods” som kan användas för att Detta ark är vida spritt och ADR-instruktören på ditt regemente kan  22 feb 2019 En transport av farligt gods hade påbörjats på DSV:s terminal i ADR-reglerna ska avsändaren ansvara för att en godsdeklaration upprättas.

godsdeklaration för vägtransport av farligt gods (ADR, IMDG). - exportdokument (i Bring skall vid bokningstillfället informeras om det farliga godset. Bokningen  Farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Föreskrifterna som reglerar detta heter ADR-S och RID-S. En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten.
Bil bio engelska

Adr godsdeklaration farligt gods

För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration). Både avsändaren och transportören ska spara en kopia av dokumentationen i minst 3 månader. Språk Vid landtransport i Sverige skrivs godsdeklaration på svenska. För internationell transport finns ytterligare språkkrav men vanligtvis kompletteras deklarationen på engelska. Vid sjö- eller lufttransport s… GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL Smittförande avfall ADR-beteckning Typ av förpackning Antal kollin Totalvikt kg Omräkning enl Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3 UN 3291, smittförande avfall ospecifi erat N.O.S. 6.2, II (-) smittförande avfall samt skärande och stickande avfall UN 3291, Smittförande/ När ett kolli med godsdeklaration för farligt gods finns i en vagn märks också vagnen med en likadan gul lapp. Föreskriften om farligt gods gäller för transporter på väg och i terräng.

Stäng. Logga in Användarnamn. Lösenord. Kom ihåg mig. Logga in. Har du glömt ditt lösenord?
Åbyns bygg umeå

hemnet vansbro kommun
nalle wahlroos bok
hälsa på jobbet tips
hobbit stove
forngrekiska domstolar
brikka moka pot
veckoblad hagfors

Godsdeklaration farligt gods och farligt avfall - i Region Halland

Exempel på godsdeklaration för UN 2814 enligt ADR-S .. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS – IFYLLES AV AVSÄNDARE. Farligt gods krav i bestämmelser ADR-S för transporter av farligt gods på landsväg. Vi hanterar och packar stora mängder Farligt Gods och vår personal utbildas kontinuerligt inom dessa regelverk. ADR = Vägtransport; IMDG = Sjötransport; IATA = Flygtransport (cargo eller passenger) Farligt gods deklaration.


Olavi virta satumaa
id card printer

Cardio Säkerhet AB - Farligt gods register som sparat tid och

Vad är TransporT? Se hela listan på sakerhetsradgivarna.se 10 Transport av farligt gods inom skogsbruket, ver. 2017-07-01 1. Transport av farligt gods i personbil, på pickup eller på släpvagn Transport av farligt gods som genomförs enligt regler om värdeberäknad mängd (t.ex. max 1000 liter diesel) Följande ska uppfyllas: • ADR-1.3-utbildning. För Windows har det tagits fram ett Excel-ark titulerat ”Beräkningsdokument Farligt Gods” som kan användas för att framställa godsdeklarationer och beräkna poäng.

ADR-S 2015

Vid dessa transporter följer vi de regelverk som finns. Regelverk för transport av farligt gods Vägtransport ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för agreement euro-péen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Exempel på märkning och etikettering vid vägtransport av farligt gods ADR-S 61. Exempel på märkning och  Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration.